เหม็นยางอุดรธานี | www.asiashop.postfreesite.com 

ประกาศอัพเดท

เหม็นยางอุดรธานี

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 23:21:33 น. เข้าชม 210 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ต้นยางพารา ยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นอุบาทแถวลุ่มน้ำแอมะซอน เมืองบราซิลและรัฐเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นพารา***่เรียกว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า ไม้ต้นร้อง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางทำได้นำมาสบประมาทดำของดินสอได้ จึงอื้นว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นคำยากใช้ในมณฑลประเทศอังกฤษและประเทศประเทศเนเธอร์แลนด์เฉพาะ ส่วนกลางของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่โบราณอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของเมืองบราซิล ยางชนิดนี้จึงชื่อดัง***่เรียกว่า ต้นยางพารา พันธ์ต้นยางพาราเหม็นยางอุดร หลักในการเลือกใช้พันธุ์ยาง เพราะว่าผลิตภัณฑ์น้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยเท่าใดนั้น จะขึ้นกับวัตถุปัจจัย 3 ประการ คือ ประเภท สภาพห้อมล้อม และการปรับตัวของตระ***ลเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ดังนั้นการจะตัดสินใจว่าจะเลือกปลูกยางพันธุ์ใดนั้น ควรนับถือหลักการว่าจะต้องเป็นประเภทที่ให้ผลเก็บเกี่ยวดีเลิศและมีความสมสมกับสภาพโอบในพท.ของเกษตรกรผู้ปลูก ซึ่งควรมีการสังเกตตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดรธานี 1. พินิจพิเคราะห์ว่าตำแหน่งที่ตั้งปลูก มีสภาพห้อมล้อมใดที่ไม่พอเหมาะสม เป็นข้อกำกัดที่มีความสาหัสมากน้อยพ่างใด ทำเป็นแก้ไขได้หรือไม่ และส่งผลปะทะต่อการให้ผลิตภัณฑ์มากน้อยเท่าใด เช่น เป็นเขตที่มีการระบาดของโรคใดสาหัส ตำแหน่งที่ตั้งที่มีลมแรง หรือเขตมีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดรธานี 2. พินิจพิเคราะห์รูปพรรณบ่อยประเภทแต่ละจำพวกจากเอกสารคำชักจูงเหม็นยางอุดรชนิดยางของสถาบันค้นคว้ายาง โดยเฉพาะรูปร่างที่อ่อนแอต่อสภาพโอบที่เป็นข้อขีดคั่นแล้วคัดคัดเลือกประเภทที่เก่งปลูกในตำแหน่งที่ตั้งนั้น ๆ ได้ 3. ลำดับที่ของตระ***ลที่ให้ผลผลิตสูงจากสิ่งพิมพ์คำแนะนำชนิดยาง แล้วออกเสียงจำพวกที่ให้ผลิตกรรมสูงสุดนัยว่าเป็นกลุ่มที่เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ดังบอก วัตถุเหม็นยางอุดรธานีสภาพโอบล้อมที่นำมาใช้เป็นข้อดูในการลงคะแนนเสียงกลุ่มยาง สภาพโอบล้อมของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตชาวนารม และสภาพห้อมล้อมในพื้นที่ปลูก ซึ่งการชาวนาชาวไร่รมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเนื่องผลเก็บเกี่ยวยางนั้น เป็นสิ่งของที่สามารถเกลาและผันได้ ดังนั้นชาวไร่จึงควรปฏิบัติการตามคำสั่งสอนเหตุด้วยสร้างสรรค์ผลจบในการปลูกยาง ส่วนสภาพแวดล้อมในภูมิประเทศปลูกจัดเป็นปัจจัยข่มขู่หรือสิ่งของที่ขัดสนทางคัดเลือก แก้ไขปัญหาและผันได้ยาก แต่มีอำนาจต่อการให้ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการคัดเลือกตั้งกลุ่มยางจึงต้องนำวัตถุนี้ มาใช้ในการสังเกตการลงคะแนนเสียงชนิดยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรธานีดินและสภาพตำแหน่งที่ตั้ง ชนิดและทรัพย์สินของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีทรัพย์สินทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน เป็นเหตุให้ มีความสมสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน จำพวกยางบางชนิดให้ผลิตกรรมได้ดีในดินที่มี ความอุดมปราศจากข้อเสียสูง แต่ขณะนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ ผลผลิต ลดลงหรือมีการเปลี่ยนรูปร่างของจำพวก ในขณะที่บางชนิดการให้ผลิตกรรมไม่ ผันไปตามสภาพห้อมล้อมมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม ดีพร้อมมากน้อยพางใดและสะสางได้หรือไม่ ในกรณีที่แก้ไขไม่ได้ควรเลือกตั้งพันธุ์ยาง ใดที่พอเหมาะสมกับเขตปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพพท.ที่มีประเภทเป็นดินเหนียวหนืด มี การถ่ายเทน้ำเลว ควรเลือกปลูกพันธุ์ยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางประสงค์ดินที่ไม่อายดินลึกยิ่งกว่า 1 เมตร เพื่อให้ รากเชี่ยวชาญยึดเกาะได้วิธีกระชับ การปลูกยางในภูมิประเทศที่ด้านดินตื้น จะทำเอาต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในตำแหน่งที่ตั้งดังกราบทูล ควรจะลงคะแนนประเภทยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งเทียบเท่า ลำดับขั้นน้ำใต้พิภพ ในสภาพทำเลที่ตั้งสมควรสมเหตุด้วยการปลูกยาง ตำแหน่งน้ำใต้พิภพควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางตระ***ลที่กสิกรทำเป็นออกเสียงปลูกได้ ความลาดชันของภูมิประเทศ ตระ***ลยางโดยถ้วนทั่วไม่เหมาะสมสมที่จะนำไปปลูกในทำเลที่ตั้งลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น ภูมิประเทศเป็นควนเขา เนื่องด้วยจะทำเอาต้นยางโน้มโยก ด้วยเหตุว่าแตกกิ่ง และทรงพุ่มในขั้นสูง เป็นเหตุให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางพันธุ์จึงไม่สมสม เพราะด้วยปลูกในทำเลที่ตั้งลาดชัน แต่มียางบางจำพวกสมควรสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพเขต ดังกราบทูล 2. เหม็นยางอุดรโรค ในแต่ละพื้นที่ ชนิดและความดุเด็ดเผ็ดมันในการกระจัดกระจายของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามสภาพการณ์ ที่ควรสมต่อการแพร่สะพัด ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะศึกษาเล่าเรียนและพินิจดูก่อนว่า มีโรคอะไร ระบาดบ้าง กระจัดกระจายอยู่ในตำแหน่งสาหัสมากน้อยแค่ใด เพราะที่จะได้พิพากษ์ใจคัดเลือกพันธุ์ยางที่รับมือ โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรธานีความรุนแรงของลม ลมเป็นสาเหตุยิ่งใหญ่ของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในภูมิประเทศปลูกยางที่มีความแรงของลมมากกว่า 62 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี นับว่าเป็นทำเลที่ตั้งที่ลองต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยทั่วๆ ไปแล้วในพื้นที่ปลูกยางของเมืองไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลเป็นเหตุให้ต้นยางเสียหายเล็กน้อย ละเว้นเขตในบางจังหวัดของภาคใต้ เช่น ตรัง ภูเก็ต และบางธานีในภาคพระอาทิตย์ออกทแยงทิศอุดร เช่น พระสุเรนทร์ สกลนคร นครพนม มุก จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีความรุนแรงของลมในระดับปานกลาง อาจจะทำเอาต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการเลือกตั้งกลุ่มยางปลูกในภูมิประเทศจ.ต่าง ๆ หมู่นี้ต้องพินิจคัดเลือกพันธุ์ที่กำราบลมได้ดี รูปร่างเสมอพันธ์ รูปพรรณสัณฐานประจำชนิดที่จะต้องนำมาพินิจพร้อมกันกับสภาพห้อมล้อม เหตุด้วยใส่ความควรสมใน การลิขิตจำพวกยางที่จะปลูกมีหลายชนิด เช่น 1.เหม็นยางอุดรธานี ผลเก็บเกี่ยว การพิจารณาพืชผลว่าดีมากน้อยพ่างใดจะดูเป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการเพิ่มเติมและลดในช่วงอายุและฤดูต่าง ๆ บอกคือ ผลิตภัณฑ์ในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลผลิตยางบางตระ***ล อาจจะให้ผลิตกรรมต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้พืชผลสูงได้ ผลเก็บเกี่ยวในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้พืชผลได้ดี นับว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลฉลอง 2จากการปลูกยาง ผลิตผลในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่เนื่องด้วยปราศจากเครื่องกีดขวางจากฝน ควรจะเป็นประเภทที่ผลิตผลลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่ดั่งไรก็ตามชาวนาควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เพราะจะทำให้กระทบกระเทียบต่อการให้ผลผลิตและการเจริญเติบโตเติบโตของต้นยางในระยะต่อมาผลผลิตขณะใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นจำพวกที่เพิ่มเติมพืชผลได้มากขณะมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรการโตขึ้นเจริญของต้นยาง จำพวกยางที่มีการโตขึ้นเจริญงอกงามเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายมาตรว่าจะได้รับผลตอบแทนเร็วขึ้น ส่วนการเติบโตโตขึ้นระยะระหว่างกรีดจะเกี่ยวข้องพันกับการให้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมในระยะต่อมา ดังนั้นการเติบใหญ่เติบโตจึงต้องสังเกตทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดรธานี ขนาดของทรงพุ่ม พันธุ์ยางแต่ละชนิดจะมีรูปร่างการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการจดระยะปลูก โดยประเภทยางที่มีประเภทการแตกกิ่งเป็นมุมกว้างและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรความหนาปก เปลือกหุ้มจัดเป็นส่วนที่สำคัญของต้นยาง ด้วยเหตุว่าเป็นที่ให้ผลผลิตโดยตรง ต้นยางควรมีความหนาความสมสมที่สมสมทั้งกาบเดิม (ถัว 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และกาบงอกใหม่ เพราะว่าเปลือกงอกใหม่ควรพิจารณาความรวดเร็วในการงอกประกอบ (ถัวเฉลี่ย 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เนื่องจากมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรอยแผลกรีด ตามปกติตระ***ลยางที่กาบบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรธานีรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละพันธุ์จะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางประเภทจะแสดงความเสียหายดุเด็ดเผ็ดมันจนไม่รอบรู้กลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางตระ***ลอาจจะไม่ร้ายแรงมากนัก 6.เหม็นยางอุดรธานี ความคัดค้านโรค โรคที่เด่นที่เกี่ยวโยงข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรลงคะแนนตระ***ลที่ค้านโรคที่ระบาดดุเดือดเลือดพล่านในเขตปลูกให้ถูกต้อง ความรับมือลม รูปร่างทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องข้องสำคัญต่อการกำราบลม ตามปกติลักษณะทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่เท่ากัน จะปวกเปียกต่อการกระโชกของลมที่เป็นเหตุให้กิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรธานีการปลูกในภูมิประเทศจำกัด ในกรณีที่งกปลูกยางในพท.ที่ไม่พอเหมาะสมบางอย่าง เช่นพท.ที่ไม่อายดินตื้น เขตที่มีระดับน้ำใต้พิภพสูงและภูมิประเทศลาดชัน จะต้องลงคะแนนเสียงพันธุ์ยางที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพพท.ที่ไม่สมสมนี้ได้ ด้วยเหตุว่าสภาพเขตเหล่านี้จะมีผลต่อการเจริญเจริญและผลผลิตต่อหน้า 8. เหม็นยางอุดรการตอบสนองต่อตัวเลขต้นปลูกในแปลงในกรณีที่ใคร่ปลูกต้นชิดซึ่งมีจำนวนต้นหนาแน่นยิ่งกว่าปกติจะต้องไม่มีผลต่อการ โตขึ้นเติบใหญ่และพืชผลมากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกบ่ายเบี่ยงจำพวกยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดร ท่วงทีกาบแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางร่างกายความรู้ของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาเพียงเล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายเค้ามูล เช่น พันธุ์ ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพห้อมล้อมและสภาพดินที่ไม่สมควรสม ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุใดเหตุผลโดดๆหรือหลายสาเหตุร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับประเภทยางที่เป็นเปลือกแห้งง่าย พันธุ์ยางที่ชักชวนให้ปลูก สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำคำชักจูงตระ***ลยางแก่ชาวไร่ชาวนาทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ข่าวสารจากผลงานการศึกษาค้นคว้าการปรับปรุงกลุ่มยาง เพื่อแนะนำกลุ่มยางที่ให้พืชผลน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา แต่เนื่องด้วยปัจจุบันไม้ยางพารามีความยิ่งใหญ่อย่างยิ่งต่อการรุดหน้าอุตสาหกรรมไม้ของมณฑล ทำให้ชาวไร่ชาวนาได้รับผลฉลอง 2จากผลิตผลเนื้อไม้เพิ่มเติมขึ้น ดังนั้นคำแนะนำประเภทยางปี 2546 สถาบันวิจัยยางจึงได้ผันคำสั่งสอนจากเดิม โดยแบ่งตระ***ลยางชักชวนเป็น 3 พรรค คือ ตระ***ลยางที่ให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูง ประเภทยางที่ให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางและเนื้อไม้สูง และจำพวกยางที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูง เพราะให้ชาวนาชาวไร่ออกเสียงประเภทได้ตามจุดหมายของการปลูก ชนิดยางที่ชักจูงให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามจุดประสงค์ของการปลูก ดังนี้ วงการ 1 จำพวกยางผลิตภัณฑ์น้ำยางสูง เป็นประเภทที่ให้ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูงเป็นหลัก การเลือกปลูกประเภทยางในภาคีนี้ ควรมุ่งเน้นผลเก็บเกี่ยวน้ำยาง ภาคี 2 ตระ***ลยางผลิตภัณฑ์น้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นประเภทที่ให้ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำยางและเนื้อไม้โดยให้ผลิตภัณฑ์น้ำยางสูงและมีการเจริญเติบโตโตขึ้นดี ลักษณะลำต้นตรง ให้ขนาดเนื้อไม้ในส่วนต้นสูง เหม็นยางอุดรธานี แวดวง 3 ชนิดยางผลิตกรรมเนื้อไม้สูง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลิตผลเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการเติบใหญ่เจริญเติบโตดีมาก ประเภทต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนต้นสูงมาก ผลิตภัณฑ์น้ำยางจะอยู่ในลำดับขั้นต่ำกว่าจำพวกยางในแวดวงที่ 1 และ 2 เหมาะสำหรับเป็นประเภทที่จะปลูกเป็นสวนป่าเพื่อให้การผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดร ประเภทยางในแต่ละสังคมที่ชักนำ จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายพิสดารของข่าวคราว ดังนี้ เหม็นยางอุดร ประเภทยางชั้น 1 ชักนำให้ปลูกโดยไม่เล็กเนื้อที่ปลูก จำพวกยางในชั้นนี้ได้ผ่านการลองและศึกษา ประเภทต่าง ๆ แบบละเอียด เหม็นยางอุดรธานี จำพวกยางชั้น 2 ชักจูงให้ปลูกโดยจำกัดเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละตระ***ลควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ ชนิดยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการทำความเข้าใจประเภทบางชนิดเติมให้เติม ชาวนาที่มีความต้องการจะเลือกปลูกจำพวกยางชั้นนี้ควรรับคำสั่งสอนจากสถาบันค้นคว้ายาง

ประกาศอัพเดท

Joker Slot เกมออนไลน์ สล็อตโจ๊กเกอร์ เล่นบนมือถือ 2020

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เกมส์ ของเล่นเกมส์ออนไลน์ 17 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 34 ครั้ง

SA GAME มีทีมบริการตลอด 24 ชั่วโมง โปรโมชั่น SAGAME 1688 VIP สมาชิกใหม่เครดิตฟรี +120 เปอร์เซ็นต์ สูงถึง 1,000 บาท

() - อื่นๆโปรโมทเว็บ 28 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 23 ครั้ง

สุทธิชัยคาร์ไบด์การช่าง จำหน่าย หินเพชรลับคมใบเลื่อยคาร์ไบด์และ ใบคัตเตอร์คาร์ไบด์และใบมีดคาร์ไบด์ และบริการลับคมมีดคาร์ไบด์, ลับคมดอกเร้าเตอร์, ลับคมใบคัตเตอร์

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรอื่นๆ 11 ส.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 28 ครั้ง

www.classifiedcenter.info ลงประกาศฟรี, ประกาศขายฟรี, ขายบ้าน, คอนโด ที่ดิน รถมือสอง สินค้ามือสอง สินค้าเบ็ดเตล็ดอื่นๆ โปรโมทสินค้าต่างๆ

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 4 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 270 ครั้ง

ร้านยินดีการพิมพ์ (มีนบุรี ซอยโรงหนังเก่า) รับทำตรายางด่วน ตรายางหมึกในตัว การ์ดบวช การ์ดแต่ง ผ้าป่า กฐิน

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุปกรณ์สำนักงานอื่นๆ 14 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 552 ครั้ง

ลงโฆษณาฟรี ขายเฟอร์นิเจอร์, ลงโฆษณาฟรี ขายทัวร์, ลงโฆษณาฟรี ขายของสะสม, ลงโฆษณาฟรี ขายเสื้อผ้ามือสอง

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆประชาสัมพันธ์สินค้า 4 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 229 ครั้ง

โฆษณาฟรี ลงโฆษณาฟรี โปรโมทสินค้าฟรี ซื้อ ขาย แหล่งค้นหาสินค้า แห่งใหม่ ลงประกาศได้ไม่จำกัด ไม่ต้องสมัครสมาชิก

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 5 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 265 ครั้ง

ประกาศฟรี ลงโฆษณาฟรี โปรโมทสินค้าฟรี ซื้อ ขาย แหล่งค้นหาสินค้า แห่งใหม่ ลงประกาศได้ไม่จำกัด ไม่ต้องสมัครสมาชิก

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 6 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 299 ครั้ง

ลงโฆษณาฟรี ได้ที่ www.taladsinka.com ซื้อขายสินค้าต่างๆ เช่น บ้าน รถยนต์ สัตว์เลี้ยง พระเครื่อง ท่องเที่ยว เครื่องสำอางเสื้อผ้า กล้อง และทุกหมวดหมู่

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 3 ก.พ. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 184 ครั้ง

ขายของฟรีออนไลน์, ตลาดซื้อขายสินค้าออนไลน์ฟรี, แหล่งซื้อขายสินค้า, ต้องการซื้อ, ต้องการขาย, ตลาดออนไลน์, เว็บประกาศฟรี, ประกาศซื้อขายสินค้าออนไลน์ฟรี, รวมเว็บประกาศฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก @ www.dealmarket.info

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆโปรโมทเว็บ 20 ก.พ. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 231 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 23:21:33 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน